Lalə Hacıyeva

Sənədlərin istifadəsi və nəşri bölməsinin elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru