İdarəedici heyət

Arxiv fondlarının mühafizəsi və uçotu bölməsi

Arxiv fondlarının informasiya-axtarış və elektron kataloq bölməsi

Sənədlərin istifadəsi və nəşri bölməsi

Nəşrlərin mühafizəsi və uçotu bölməsi

Beynəlxalq əməkdaşlıq, tərcümə və ictimai əlaqələr bölməsi

Bərpa bölməsi

Kondisiyalaşdırma, ventilyasiya və yanğından mühafizə bölməsi

Təsərrüfat və təchizat bölməsi