Əmək haqqının və ya əmək stajının təsdiq edilməsi haqqında