Həcər Verdiyeva

Arxiv fondlarının informasiya-axtarış və elektron kataloq bölməsinin müdiri, tarix üzrə elmlər doktoru
...

Həcər Verdiyeva

Bizim bayrağımız qürur mənbəyimizdir