ARXİV SƏNƏDLƏRİ

  • Xüsusi qiymətli sənədlər aşkar edilmişdir

    Xüsusi qiymətli sənədlər aşkar edilmişdir  2013-cü ilin iş planına əsasən Arxivin 1 saylı fondunun (Azərbaycan KP MK) 1941-ci ilə aid sənədlərinin seçilməsi əsasında yeni 26 №-li siyahı tərtib edilmişdir. Siyahının tərtibatı za