• İdarəedici heyət

  • Arxiv fondlarının mühafizəsi və uçotu bölməsi

  • Arxiv fondlarının informasiya-axtarış və elektron kataloq bölməsi

  • Sənədlərin istifadəsi və nəşri bölməsi

  • Nəşrlərin mühafizəsi və uçotu bölməsi

  • Beynəlxalq əməkdaşlıq, tərcümə və ictimai əlaqələr bölməsi

  • Bərpa bölməsi

  • Kondisiyalaşdırma, ventilyasiya və yanğından mühafizə bölməsi

  • Təsərrüfat və təchizat bölməsi