EKSPERT YOXLAMA KOMİSSİYASI

  • Ekspert-yoxlama komissiyasının növbəti iclası

          Ekspert-yoxlama  komissiyasının (EYK) 2015-ci  il   fevralın  25-də  Azərbaycan  Kommunist  Partiyasının  Mərkəzi  Komitəsinin  (fond № 1)  1936-ci  il  &

  • Arxivin komplektləşdirmə mənbələri

    Sənədlərin dəyərinin ekspertizasının elmi-metodiki və  praktiki məsələlərinin baxılması məqsədi ilə Siyasi Sənədlər Arxivində arxivin direktorunun 33 saylı 2007-ci il 3 noyabr tarixli əmri ilə ekspert-yoxlama komissiya (EYK) yaradılmışdır. EY