NƏRİMAN NƏRİMANOV KOLLEKSİYASININ KARTOTEKASI YARADILDI

img

Azərbaycanın görkəmli siyasi və dövlət xadimi, yazıçı və publisist N.Nərimanova Sovet dövründə münasibət birmənalı olmaylb. Bu münasibət bolşevik beynəlmiləl siyasətinə uyğun gəlməyən N.Nərimanovun milli təəsübkeşliyi ilə bağlı idi. Respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə o, Azərbaycan xalqının mənafeyinə zidd siyasəti ifşa etmiş, mərkəz qarşısında müvafiq məsələlər qaldırmışdır. Arxivizdə qorunub saxlanılan N.Nərimanova aid bu və digər məsələri əks etdirən və 609 saylı fondda (201 iş əhatə edir) saxlanılan bütün sənədlər yenidən işlənmiş elmi cəhətdən əhəmiyyət kəsb edən hər bir sənəd kartotekaya daxil edilmişdir. Cəmi 8198 səhifə təhlil olaraq, 810 kartoçka yaradılmışdır.


Nəriman Nərimanov kolleksiyası