ALİ MƏKTƏB TƏLƏBƏLƏRİNİN ELMİ-TƏDQİQAT TƏCRÜBƏLƏRİ

2018-ci il 19-28 fevral tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivində Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin 2017-2018-ci tədris ilində bakalavriat ali təhsil pilləsində əyani və qiyabi təhsil alan IV kurs tələbələrinin elmi-tədqiqat təcrübələri keçirilmişdir.

Təcrübə müddətində tələbələr aşağıdakı işlərlə yaxından tanış olmuşlar:

  • arxiv işini təşkilinin əsasları;
  • oxu zallarının fəaliyyəti və iş qaydaları;
  • arxiv sənədlərinin elmi-məlumat aparatının (arxiv siyahıları, kartoçkalar, topoqrafik göstəricilər və s.) tərtibi qaydaları;
  • arxiv sənədlərinin mühafizəsi qaydaları;
  • fiziki cəhətdən yararsız olan sənədlərin bərpa prosesi;
  • nadir kitabların cildlənməsi prosesi.

Həmçinin, tələbələrə ümummilli lider Heydər Əliyevin şəxsi kitabxanasından Arxivə hədiyyə edilmiş elmi ədəbiyyat, elmi kitabxananın xüsusi fondunda mühafizə olunan nadir kitablar və mühafizəxanaların iş rejimi haqqında geniş məlumat verilmişdir.

 19 fevral-26 may tarixində Bakı Slavyan Universitetinin Tərcümə fakültəsinin 2017-2018-ci tədris ilində bakalavriat ali təhsil pilləsində əyani təhsil alan IV kurs tələbələrinin elmi-tədqiqat təcrübələri keçirilmişdir. Tələbələr elmi kitabxanada saxlanılan nadir kitablar, Azərbaycan, rus və ingilis dilində olan bir sıra arxiv sənədləri, eləcə də sənəd və kitabların sistemləşdirilmə işi ilə yaxından tanış olmuşlar