Moskva

img

2009-cu ilin iyun ayında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivinin elmi araşdırmalar və nəşr şöbəsinin müdiri tarix üzrə fəlsəfə doktoru Lalə Hüseynova Moskva şəhərinə səfər etmişdir. Səfər zamanı L.Hüseynova Rusiya Sosial-Siyasi Tarixi Dövlət Arxivinin (RQASPİ) fəaliyyəti və onun iş üsulları ilə, həmçinin arxivdə saxlanılan bir çox qiymətli sənədlərlə yaxından tanış olmuşdur.