Moskva

img

2010-cu ilin oktyabr ayında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivinin elmi araşdırmalar və nəşr şöbəsinin müdiri tarix üzrə fəlsəfə doktoru Lalə Hüseynova Moskva şəhərinə səfər etmişdir. Səfər zamanı L.Hüseynova Rusiya Ən Yeni Tarix Dövlət Arxivinin (RQANİ) fəaliyyəti və onun iş üsulları ilə, həmçinin arxivdə saxlanılan bir çox qiymətli sənədlərlə yaxından tanış olmuşdur.