Amsterdam arxivlərindən

1. Azərbaycan Əyalət Məclisi tərəfindən Pişəvərinin Azərbaycan Milli Məclisi tərəfindən qəbul edilmiş qanunlarla bağlı Azərbaycan valisinə 17.06.1325-ci il (=08.09.1946) tarixli məktubu

2. 21 azər münasibətilə demokratların müraciəti 

3. Azərbaycan Milli Məclisinin kənd təsərrüfatı məhsullarının torpaq sahibi ilə əkinçi arasında bölünməsi haqqında 22.01.1325-ci il tarixli (=11.04.1946) qanunu