• TARİX UNUTMAYACAQDIR
  TARİX UNUTMAYACAQDIR
 • Xocalıya Ədalət - Həqiqət uğrunda aparılan mübarizədir. Cinayət cəzasız qalmayacaqdır !
  Xocalıya Ədalət - Həqiqət uğrunda aparılan mübarizədir. Cinayət cəzasız qalmayacaqdır !
 • Reuters agentliyinin əməkdaşı Frederik Lenqeyn 1992-ci ildə Xocalıda gördüklərini çəkib
  Reuters agentliyinin əməkdaşı Frederik Lenqeyn 1992-ci ildə Xocalıda gördüklərini çəkib
 • Reuters agentliyinin əməkdaşı Frederik Lenqeyn 1992-ci ildə Xocalıda gördüklərini çəkib
  Reuters agentliyinin əməkdaşı Frederik Lenqeyn 1992-ci ildə Xocalıda gördüklərini çəkib
 • Reuters agentliyinin əməkdaşı Frederik Lenqeyn 1992-ci ildə Xocalıda gördüklərini çəkib
  Reuters agentliyinin əməkdaşı Frederik Lenqeyn 1992-ci ildə Xocalıda gördüklərini çəkib
 • Reuters agentliyinin əməkdaşı Frederik Lenqeyn 1992-ci ildə Xocalıda gördüklərini çəkib
  Reuters agentliyinin əməkdaşı Frederik Lenqeyn 1992-ci ildə Xocalıda gördüklərini çəkib
 • Reuters agentliyinin əməkdaşı Frederik Lenqeyn 1992-ci ildə Xocalıda gördüklərini çəkib
  Reuters agentliyinin əməkdaşı Frederik Lenqeyn 1992-ci ildə Xocalıda gördüklərini çəkib
 • 1992-ci il mart ayının ilk günlərində Xocalıda rusiyalı jurnalist Viktoriya İvleyeva tərəfindən çəkilən fotoşəkil
  1992-ci il mart ayının ilk günlərində Xocalıda rusiyalı jurnalist Viktoriya İvleyeva tərəfindən çəkilən fotoşəkil
 • Xocalı şəhərinin küçəsi, 1992-ci ilin fevralı
  Xocalı şəhərinin küçəsi, 1992-ci ilin fevralı

Tarixdə bir iz qoydu

Görünməmiş söz qoydu

Kəndi kimsəsiz qoydu

Xocalı qurbanları.

 

Yandırdı ahı daşı,

Qurumadı göz yaşı

Oldu qərib bir naşı

Xocalı qurbanları.

 

Yolumuzu gözlədi,

Köməyinə səslədi,

Bizə ümid bəslədi,

Xocalı qurbanları.

 

İstər qoca, ya cavan

Yaddan çıxmaz bircə an.

Unudulmaz heç zaman,

Xocalı qurbanları.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivinin 

məsləhətçisi Pərixanım Mikayılqızı