ARXİV SƏNƏDLƏRİ ÜZRƏ ARAŞDIRMALARIMIZ

 • DUMANIN NÜMUNƏVİ ÜZVÜ

  DUMANIN NÜMUNƏVİ ÜZVÜ   Azərbaycan mətbuatının patriarxı Həsən bəy Zərdabinin ictimai həyatı barədə yeni faktlar   Bu yaxınlarda görkəmli ictimai-siyasi xadim, Azərbaycan dövri mətbuatının patriarxı Həsən bəy Zə

 • NADİR XALÇA

  NADİR   XALÇA   Yalnız sənədlərdə izi qalmış bu xalça, Bakı rəssamları və xalça ustaları tərəfindən “millətlər atası” Stalinin 70-illik yubileyinə toxunmuşdur     Azərbaycan Respubli

 • Müstəqilliyimizin ilk qurbanları

     Müstəqilliyimizin ilk qurbanları 20 noyabr 1991-ci ildə Qarakənddə ermənilər tərəfindən törədilmiş terrordan 24 il ötür  Bir igid ömrü qədər illər...             

 • Əfsanəvi general Səməd bəy Mehmandarov

  Əfsanəvi general Səməd bəy Mehmandarov           Görkəmli hərbi xadim, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərbi naziri, general Səməd bəy Sadıq bəy oğlu Mehmandarovun anadan olmasının 160 illiyi

 • AZƏRBAYCAN TARİXINDƏ ERMƏNİ ZORAKILIĞI: TARİXİ SƏNƏDLƏR ŞAHİDLİK EDİR

   AZƏRBAYCAN TARİXINDƏ ERMƏNİ ZORAKILIĞI:TARİXİ SƏNƏDLƏR ŞAHİDLİK EDİR    Azərbaycan Respublikası müstəgillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan tarixşünaslığının ayrı-ayrı nümayəndələri postsovet konsepsiyasının tələblərin

 • Bizim bayrağımız qürur mənbəyimizdir

  Biz öz himnimizi, bayrağımızı özümüz qədər sevməliyik.Çünki bu, bizim vətənimizə, millətimizə, dövlətimizə olan sədaqət, sevgi və məhəbbətin rəmzidir.     Heydər Əliyev   Hər bir öl

 • Arxiv fondlarımız zənginləşir

           İctimai-siyasi xadim, ədəbiyyatşunas, publisist, SSRİ-nin xalq deputatı olmuş Vəli Hüseyn oğlu Məmmədovun  şəxsi kolleksiyası ailəsi tərəfindən Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  İ

 • “İŞIQ” qəzetinin imperatriça Aleksandra Fyodorovnaya təqdim edilməsi

  “İŞIQ” qəzetinin imperatriça Aleksandra Fyodorovnaya təqdim edilməsi (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi bu nadir tapıntını “İşıq” qəzetinin 103 illiyinə həsr edir) &nbs

 • CÜMHURİYYƏT GENERALI MƏHƏMMƏD SADIQ BƏY AĞABƏYZADƏ 1865-1944

  Azərbaycan Xalq Cümhiriyyətin tariximizə elə adlı sanlı oğullar bəxş etmişdir ki, onların adları nəinki Azərbaycanda hətta onun hüdudlarından kənarda da yetərincə tanınıb və layiqli qiymətini alıbdır. Bu gün söhbət açacağım

 • Həsən bəy Zərdabini “Kaspi” qəzeti necə anırdı...

  1907-ci ilin soyuq  noyabr günündə Azərbaycan mətbuatının banisi, böyük ziyalı, görkəmli maarifpərvər Həsən bəy Zərdabi əbədiyyata qovuşdu. Bütün Azərbaycanı sarsıdan bu xəbər uzun illər çalışdığı &ldquo

 • Səhnəmizin prima balerinası - Qəmər Almaszadə

  2015-ci  il  martın  10-da  ilk  Azərbaycan  balerinası,  ilk  qadın  baletmeysterı Qəmər Almaszadənin  100 yaşı  tamam  oldu.  Azərbaycan  mədəniyyətində  əvəzedilməz &n

 • Qafqazın ilk rusdilli qəzeti Elmi kitabxanamızda.

  Qafqazda ilk rusdilli mətbu orqan “Tiflisskiye vedomosti” qəzeti 1828-ci ildə Tiflisdə işıq üzü görüb. Qəzetin tarixini və mövzu dairəsini ararşdıran gürcü tədqiqatçısı Cuanşer Vateyşvili bu nəşrd

 • Klassik irsimizin zərif nümayəndələri

  Hər 8 mart qadınlar günündə biz nəinki doğmalarımızı təbrik edir, onlara hədiyyələr alırıq, eyni zamanda tariximizdə şərəfli iz qoymuş Azərbaycan qadınlarını da yad edirik. Tarixən Azərbaycanda aslan ürəkli Tomrislərimiz, Nig

 • 26 İYUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SİLAHLI QÜVVƏLƏR GÜNÜDÜR

       Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Hökuməti qarşısında duran başlıca vəzifələrdən biri ölkənin müdafiəsinin və ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi idi. Ölkədə yaranmış son dərəcə ağır hərbi-siy

 • ADI TARİXƏ YAZILMIŞ BÖYÜK SƏRKƏRDƏ

  ADI TARİXƏ YAZILMIŞ BÖYÜK SƏRKƏRDƏ AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİNİN SİYASİ SƏNƏDLƏR ARXİVİNDƏ AZƏRBAYCANIN GÖRKƏMLİ HƏRBİ XADİMİ, GENERAL-LEYTENANT ƏLAĞA ŞIXLİNSKİNİN ANADAN OLMASININ 150 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİR KE&Cce