SİYASİ SƏNƏDLƏR ARXİVİNİN ELMİ KATİBİ
A+   A-

Baş məsləhətçi elmi katib                                 Verdiyeva Həcər Yusif Qızı​

Tarix üzrə elmlər doktoru

Telefon:                                                             (+99412) 561 90 22, daxili 141

 E-mail:                                                              verdiyeva.hacar@presarchive.gov.az