Şöbə müdiri                                                   Hüseynova Lalə Cavid qızı

                                                                            Tarix üzrə elmlər doktoru                                                      

Telefon:                                                          (+99412) 561 90 22, daxili 137