Elmi araşdırmalar və elmi kitabxana şöbəsi
A+   A-

Aparıcı məsləhətçi şöbə müdiri                      HÜSEYNOVA LALƏ CAVİD QIZI

Tarix üzrə elmlər doktoru                                                      

Telefon:                                                          (+99412) 561 90 22, daxili 137

E-mail:                                                          huseynova.lala@presarchive.gov.az